Idepro IFD

Idepro IFD és una entitat d’intermediació financera boliviana amb trenta-dos anys d’experiència. Funciona com a Institució Financera de Desenvolupament, és a dir, una organització sense ànim de lucre creada per prestar serveis econòmics amb un punt de vista social. Idepro busca incidir de manera positiva en el progrés econòmic i social de les persones i […]

Idepro IFD Read More »

Top Manta

Top Manta va néixer l’any 2017 com la marca de roba social i solidària del Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona. És una marca creada per millorar les condicions de vida del col·lectiu manter, un projecte concebut amb criteris ètics i sostenibles, que garanteixen el futur de les comunitats locals en lloc d’obligar-les a migrar.

Top Manta Read More »

La Morada

La Morada és una cooperativa feminista i d’habitatge en cessió d’ús ubicada al barri de Roquetes (Barcelona) impulsada majoritàriament per lesbianes, persones trans i altres identitats dissidents. De la mà del procés de promoció de l’edifici, estan experimentant amb la creació d’un model de vida feminista, sostenible, comunitari i solidari.

La Morada Read More »

Nou Patufet

Escola cooperativa d’una sola línia, arrelada al barri de Gràcia de Barcelona. La missió del projecte és oferir una escola oberta al barri, respectuosa amb l’entorn i les persones, que promou el seu desenvolupament integral des d’un projecte cooperatiu.

Nou Patufet Read More »

Triángulo Téxtil

Triángulo Téxtil neix amb la missió de recuperar una producció tèxtil local que generi valor econòmic i social a la indústria de la moda i impulsi l’obligada transformació cap a un model sostenible: Slow fashion. L’activitat de confecció tèxtil ha suportat en les darreres dècades una desvalorització contínua motivada per la deslocalització de la producció

Triángulo Téxtil Read More »

Zehar – Errefuxiatuekin

Zehar-Errefuxiatuekin és una organització referent a Euskadi en la lluita del reconeixement del dret que tot ésser humà té a buscar protecció internacional. La seva missió és defensar i promoure els drets humans i el desenvolupament integral de les persones refugiades, desplaçades, apàtrides i migrants amb necessitat de protecció internacional i/o en risc d’exclusió. L´organització

Zehar – Errefuxiatuekin Read More »

Residencial Cervantes

Residencial Cervantes és una residència de gent gran que treballa sota els valors de la igualtat de tracte i l’atenció individualitzada tant a residents com a familiars. Considerant la vellesa com una etapa de plenitud de vida i experiència, treballen fomentant la participació activa amb l’entorn i la societat en activitats que fomenten la solidaritat

Residencial Cervantes Read More »

Riquirraque

Riquirraque és una empresa d’Inserció Social l’activitat de la qual és la recollida domiciliària d’estris i la venda posterior com a articles reutilitzats. Gràcies a això, permet la contractació de persones amb dificultats d’accés per a l’ocupació normalitzada. L’entitat neix l’any 1998 amb l’objectiu d’oferir una oportunitat d’ocupació a persones que pertanyen a col·lectius especialment

Riquirraque Read More »

Provivienda

L’exclusió residencial és un problema d’habitatge que cal afrontar des de l’enfocament de drets, per això Provivienda treballa des del 1989 perquè totes les persones gaudeixin del dret a l’habitatge en igualtat de condicions. El seu treball s’orienta a millorar les condicions d’accés i manteniment d’un habitatge adequat, sempre sota els principis de l’autonomia, la

Provivienda Read More »

Edifici Llevant

L’Edifici Llevant de Badalona són 56 habitatges protegits de nova creació promogudes per la cooperatica ARAUCA.. La Cooperativa Arauca és una entitat sense ànim de lucre que promou habitatges a Catalunya al preu que costa fer-los i amb avantatges únics mitjançant comunitats de propietaris en el marc de la llei de cooperatives d’habitatge. Arauca neix

Edifici Llevant Read More »

Desplaça cap amunt