SECTOR SOCIAL

Riquirraque

Asturies
< https://emausasturias.org/riquirraque/

Riquirraque és una empresa d’Inserció Social l’activitat de la qual és la recollida domiciliària d’estris i la venda posterior com a articles reutilitzats. Gràcies a això, permet la contractació de persones amb dificultats d’accés per a l’ocupació normalitzada. L’entitat neix l’any 1998 amb l’objectiu d’oferir una oportunitat d’ocupació a persones que pertanyen a col·lectius especialment desafavorits i amb menys possibilitats d’accés al mercat de treball ordinari per presentar índexs alts de dèficit d’ocupabilitat.

Entitat financera
Fiare Banca Etica
Entitat financera
Coop57
ANY
2022
CRÈDIT
50.000€

HISTÒRIA

Donar continuïtat a projectes de l’economia social i solidària: el cas de Riquirraque – Emaús Asturias

Riquirraque neix a Astúries el 1998 com una associació que treballa per la inserció laboral de les persones vulnerabilitzades i la cura del medi ambient. Inicialment, la formaven professionals de l’àmbit de l’economia, el treball social i el medi ambient educades en l’ofici de recuperadores. El 2002, però, l’associació es professionalitza en començar a col·laborar amb la Fundació Emaús, dedicada a la recuperació, reutilització i reciclatge de residus voluminosos i des d’aleshores, també es converteix en una empresa d’inserció sense ànim de lucre.

Quan la Fundació Emaús deixa d’actuar a Astúries, les treballadores de l’entitat creen Emaús Asturias per donar continuïtat al projecte Riquirraque i a les 12 persones en plantilla. Avui dia, el seu objectiu és actuar contra les causes de la pobresa i ser un motor de transformació social posant les persones vulnerabilitzades al centre.

Un espai adient

Tanmateix, per dur a terme la seva activitat professional, requereixen d’un espai que s’adapti a les seves necessitats que inclouen la formació, el comerç, l’emmagatzematge o la gestió de residus… L’entitat duia a terme les seves funcions en una nau de lloguer fins al 2022, quan va finalitzar el contracte i els va resultar impossible trobar-ne una altra de condicions similars dins de l’àrea d’actuació.

Finalment, va aparèixer una altra opció viable, però necessitava modificacions importants per tal de fer-la segura. Per poder instal·lar-hi l’equipament del projecte, havia de passar per un procés d’adequació a la normativa de protecció contra els incendis, il·luminació i ventilació. La reforma comportava un esforç econòmic que Riquirraque – Emaús Asturias era incapaç d’assumir sense un préstec.

Una aposta per la banca ètica

La primera opció a l’hora de contractar el préstec va ser Fiare Banca Ètica, però com que no els podien concedir la totalitat del finançament que necessitaven van sol·licitar-ne també una part a COOP57.

“Confiar en les entitats de finances ètiques va ser senzill”, diu Soledad Cabral, responsable d’administració i de l’àrea financera del projecte. Riquirraque – Emaús Asturias, COOP57 i Fiare Banca Ètica comparteixen inquietuds per les persones a qui acompanyen. També actuen amb perspectiva ambientalista, reconeixent l’impacte del consumisme al planeta i incidint en pràctiques que el rebaixin.

L’únic aspecte que espantava les sòcies treballadores de Riquirraque – Emaús Asturias, era no aconseguir els avals solidaris que precisaven pel préstec, però finalment no va suposar cap problema: “Una vegada ens ho vam plantejar no va resultar difícil sinó, més aviat, gratificant. Va ser molt maco veure el suport amb què compta la nostra entitat”.

Un benefici col·lectiu

Gràcies a la banca ètica, l’activitat de Riquirraque – Emaús Asturias no s’ha vist ressentida i han pogut continuar donant servei als i les usuàries de projectes socials i accions formatives. També ha permès mantenir en plantilla les persones que treballen a l’empresa d’Inserció. “En l’àmbit personal ha estat una aposta important, però estem molt contentes d’haver-la fet”, conclou Cabral.

Altres projectes del SECTOR SOCIAL

TORNAR
Desplaça cap amunt