SECTOR SOCIAL

Fundación Secretariado Gitano

Comunidad de Madrid
< https://www.gitanos.org/

La Fundació Secretariat Gitano (FSG) és una entitat sense ànim de lucre que presta serveis per al desenvolupament de la comunitat gitana a Espanya i en l’àmbit europeu. El seu objectiu és la promoció integral de la comunitat gitana des de l’atenció a la diversitat cultural, entenent la promoció integral, com el procés a través del qual, una persona o un grup aconsegueix superar el conjunt de factors que són causa de la seva situació d’exclusió o desavantatge social.

Entitat financera
Fiare Banca Etica
ANY
2021
CRÈDIT
4.750.000€

Altres projectes del SECTOR SOCIAL

TORNAR
Desplaça cap amunt