SECTOR AMBIENTAL

Producció d’energia Maresme 128, SCCL

Catalunya
< https://coop57.coop/es/entidad/producci%C3%B3-d%E2%80%99energia-maresme-128

L’entitat ha estat impulsada per la Comunitat de Propietaris Maresme 128 de Barcelona i té per objecte actuar com a comunitat energètica local. El préstec finança la rehabilitació energètica de l’edifici.

Entitat financera
Coop57
ANY
2020
CRÈDIT
550.000 €

Altres projectes del SECTOR AMBIENTAL

TORNAR
Desplaça cap amunt